Oksepost

05/04/2002

Luuletis

Filed under: junk — Sildid: — muda @ 07:40

Luulehuvilistele:

Paar salmi ühest vanast ilusast luuletusest Karistusseadustiku ja HÕSi valguses.

Kes soovib, võib täpsustada ja täiendada või salme juurde kirjutada. Loe läbi ja saada edasi. Teose autor ja kommentaator teadmata.

Sa oled minu rahu rikkund[1]

Mu põue pannud põlema[2]

Mu hinge surmahaava löönud[3]

Mu rõõmu riisund armuta[4]

Sa kandsid sala sõjariistu[5]

Mul murdsid lahti südame[6]

Ta hoidsid vangis õiguseta[7]
Ja salgasid veel kurjaste
[8]


[1] § 262 Avalikus kohas teiste isikute rahu või avaliku korra rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga.

[2] § 404 Võõra või oma asja süütamise eest, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule või tervisele, – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

[3] § 113Teise inimese tapmise eest – karistatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.

[4] § 199 Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

[5] § 146 Gaasi-, õhk-, heit- või külmrelva ebaseadusliku kandmise eest määratakse rahatrahv kuni saja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni 10 ööpäeva.

[6] § 144 Omavoliline tungimine võõrasse piiridega territooriumile tõkke või lukustuse kõrvaldamisega eest määratakse rahatrahv 50 kuni 200 päevapalga ulatuses või haldusarest kuni 30 ööpäeva.

[7] § 136 Vabaduse võtmine seadusliku aluseta- karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

[8] §306  (1) Teise isiku poolt esimese astme kuriteo eelnevalt mittelubatud varjamise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega..

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.