Oksepost

15/11/2002

EESTI VANASÕNAD EUROOPA LIIDU KEELES – LOE JA TÕLGI!

Filed under: junk — Sildid:, — muda @ 01:20

Talisõiduvahendi jalaseid kata plekiga kalendriaasta kolmandas kvartalis, hobuveoki rattaid kalendriaasta esimeses kvartalis.
Eksponentsiaalne treeningmanöövritel, lineaarne relvastatud konfliktis.
Osaline kodulinnu embrüo on eelistatud õõnsale lubjakivimoodustisele.
Esmaste seedenõrede eritamine tarvitatud tarbeveevõtukohta on ebasoovitav uue samalaadse valmimiseni.
Suleline olend pesitsuspaiga rajatises viibides lendama ei õpi.
Sulgedega kaetud lennuvõimeline olend ei omanda aviatsioonireegleid temale omases mikrokeskkonnas.
Lollusega inimopositsioonis olev inimisik läheb kriisiolukorras kompromissile.
Elusorganismi üks kudedest on viskoossem kui lõhnatu värvitu maitsetu keemiline aine.
Hapnikku kandev kehavedelik on viskoossem kui lõhnatu värvitu maitsetu keemiline aine.
Hoia edaspidiseks vee ja teravilja segu küpsetatud kujul, aga mitte vaeva selle hankimiseks.
Ega hageja seedekulgla alguspunkti peale ei avaldata lühiajalist mehhaanilist survet.
Intelligentset õpisüsteemi valdav isik ei domineeri oma tahtmistes.
Omandatud professioon ei taotle rukkijahul baseeruvat pagaritoodet.
Enamarenenud ajurakkudega isend genereerib eelise eespoolnimetatud omadusteta isendile.
Aegruumi neljas mõõde annab diskussiooni produkti.
Aja lineaarne kulgemine kõrvaldab kõik keha pinnale tekitatud valusad moodustised.
Tungiva vajaduse olemasolu tingib kastreeritud isasveise maabumise tarbeveevõtukoha sisemusse.
Tööviljakuse eiramine on elimineeritud võimalusest omandada igapäevaseks eksisteerimiseks vajalikku energiakogust.
Primaarne on väike lendav objekt esijäseme haardes, kui suurem aviaator hoonet katval moodustisel.
Eakas pruunikarvaline imetajate esindaja ei omanda aeroobilist muusikalist liikumist.

Advertisements

06/11/2002

eluks vajalikku:

Filed under: junk — Sildid: — muda @ 02:40

Mida on raske vindiselt öelda (kerge joobeaste):

-revolver,

-distsipliin,

-reguleerkruvi.

Mida on väga raske vindiselt öelda (raske joobeaste):

-transkriptsioon,

-arterioskleroos,

-tärklisekliister,

-mustriline.

Mida on võimatu vindiselt öelda (üliraske joobeaste):

-Ära mulle enam vala.

-Minu laulmist ei taha küll keegi kuulata.

-Ei, suur tänu, aga ma ei hooli seksist.

-Pole mul tahtmist sinuga kakelda.

-Tere õhtust, härra politseinik, väga kena teist, et mind kinni pidasite.

Create a free website or blog at WordPress.com.